Enverson

“Enverson öz fəaliyyətinə 2019-cu ildə peşəkar təhsil təminatçısı kimi başlamış, peşəkarları beynəlxalq dil sertifikatları üçün hazırlamış, böyük və orta ölçülü müəssisələrə məsləhətlər və onların xüsusi ehtiyaclarına uyğunlaşdırılmış təlimlər vasitəsilə işçi heyətinin dil bacarıqlarını artırmaqda kömək etmişdir.”

Metodikalar

Təlimçilər